istotny element ochrony naszej korporacji

Ważnym elementem prowadzenia spółki jest ochrona mienia tej korporacji. Przedsiębiorstwa/spółki zajmujące się ochroną mienia nie tylko posiadają zasoby ludzkie, ale i zasoby sprzętu technicznego. W jaki sposób odbywa się taka ochrona? Kilka zakładów pracy podpisuje umowy z firmami ochrony mienia. Następnie w okolicach bramy powstaje niewielka budka nazywana potocznie stróżówka. W stróżówce aby mieć ogląd na całą korporację montuje się centrum obsługujące monitoring przemysłowy. Warszawa posiada kilka sklepów z kamerami przemysłowymi, gdzie takie firmy się zaopatrują. Inną bardzo ważną kwestią są systemy alarmowe. służą one do informowania o tym, ze coś się dzieje w miejscu, gdzie dziać się nie powinno. Strażnik jest wtedy zobowiązany do sprawdzenia, co się w tym przypadku stało, a bardzo często i do odnotowania tego w specjalnej do tego przeznaczonej księdze. Firma świadcząca usługi w zakresie ochrony w większości posiada centrale alarmowe. Dzięki temu jest w stanie natychmiast wysłać do konkretnie chronionego miejsca tzw. patrol interwencyjny, który kontroluje co się stało i podejmuje do tego stosowne działania. Dzięki tego rodzaju sprzętowi ochrona mienia jest coraz bardziej skuteczna.