Koniec Świata

Ze 100% pewnością wielu z nas chciałoby udać się na drugi koniec świata, gdzie Peter Jackson stworzył najpopularniejsze prawdopodobnie trylogie fantasy: „Władcę Pierścieni” , a ponadto „Hobbita”. Jakie wymogi trzeba spełnić, by na własne oczy zobaczyć to odległe miejsce? Czy uzyskanie wizy do Nowej Zelandii jest wyzwaniem?

Rodzaj zezwolenia , a ponadto wymogi wyróżniają się w zależności od celu i długości naszej wizyty w Nowej Zelandii. Od kwietnia 2005 roku Polscy obywatele nie muszą mieć wiz na pobyt turystyczny, o ile nie przekracza on 90 dni – w takim przypadku zezwolenie na wjazd do kraju zostaje wydany przy przekraczaniu granicy przez urzędnika imigracyjnego na lotnisku. O ile nasz wyjazd będzie dłuższy, to musimy postarać się o wizę turystyczną.

Wiza turystyczna

Otrzymanie wizy turystycznej ncavtat-993380_1280a ogół nie stanowi problemu. Jeżeli już chcemy przedłużyć wyjazd musimy pokazać władzom imigracyjnym wypełniony formularz z dołączonymi obowiązującymi obrazami, powrotny bilet lotniczy, którego termin odpowiada okresowi planowanego przedłużenia pobytu , a oprócz tego dowód zabezpieczenia finansowego na dalszy pobyt w wysokości 1000 NZD na miesiąc. A przy tym musimy uzasadnić przedłużenie naszego pobytu, które powinno być stosownie uargumentowane np. trasami i planem podróży.

Tego typu dokument nie uprawnia nas do podjęcia nauki czy też legalnej pracy na terenie Nowej Zelandii. W tak zaistniałych okolicznościach potrzebna jest odpowiednia wiza. Wniosek o nią można złoży
ć przed wyjazdem w najbliższej placówce dyplomatycznej (w Polsce będzie to Ambasada Nowej Zelandii w Warszawie) albo będąc już na miejscu.

Wiza studencka

Jest przeznaczona dla osób planujących naukę w Nowej Zelandii dłużej niż 3 miesiące. Nazwa wizy wskazuje na to, jaki status będziemy mieć w trakcie pobytu w danym państwie. Dlatego też nie trzeba być studentem w Polsce, żeby otrzymać wizę studencką do Nowej Zelandii. Ażeby otrzymać taką wizę musimy cechować się dobrym zdrowiem, posiadać ważny paszport, zaświadczenie o przyjęciu na określony wykład , a oprócz tego zgodę, że mamy zapewnione zakwaterowanie. W niektórych przypadkach konieczne może być również zaświadczenie o niekaralności.

Tego rodzaju wiza umożliwia też podjęcie pracy na pół etatu. Jednak ażeby móc podjąć się pracy powinno się spełniać jeden z określonych wymogów, na przykład. brać udział w wymianie studentów międzynarodowych lub w kursie trwającym minimum 2 lata.

Wiza na pracę tymczasową

Jedną z możliwych opcji jest zdobycie wizy „Working Holiday”, która jest dostępna również dla Polaków. Niestety, jej zdobycie nie powinno się do najprostszych: w ciągu aoraki-90388_1920roku wydawanych jest jedynie 100 egzemplarzy, a składanie wniosków odbywa się na zasadzie „kto 1-wszy, ten lepszy”.

Wiza ta przeznaczona jest dla ludzi w wieku w wieku 18-30 lat o dobrym stanie zdrowia (co musi być potwierdzone odpowiednimi badaniami lekarskimi, m.in. prześwietleniem płuc) i przyznawana jest na rok od momentu wjazdu na teren Nowej Zelandii. Umożliwia ona pracę na cały etat do 3 miesięcy u jednego pracodawcy i na naukę do 3 miesięcy. Istnieje sposobność przedłużenia wizy, natomiast wiąże się to m.in. z kolejnymi badaniami i dość pokaźnymi nakładami majątkowymi.
Wizy na pobyt stały

Istnieje wiele sposobów na otrzymanie zezwolenia na pobyt stały, natomiast nie należą one do najprostszych. Najpopularniejszą opcją jest zdobycie Skilled Migrant Visa, która opiera się na systemie punktowym. Punkty przyznawane są na podstawie naszych kwalifikacji zawodowych, wiedzy, uprawnień oraz zagwarantowanej na miejscu pracy. Prawdopodobnie bardzo ważnym z wielu wymogów jest to, aby wykonywany przez naszą firmę zawód znajdował się na liście zawodów poszukiwanych w Nowej Zelandii. Oprócz tego musimy mieć dowód, że zawód ten tworzyliśmy minimum 3 lata. Konieczna jest również doskonała znajomość języka angielskiego. Koszty związane z aplikacją na taką wizę są ogromne i nie posiadamy zapewnień, że ją otrzymamy.

Drugim sposobem jest wiza rezydencka, którą można otrzymać po legalnym pobycie w kraju po minimum 2 latach. Dzięki niej mamy niemal takie same prawa jak Nowozelandczycy, z wyjątkiem głosowania w wyborach.

Jednak o ile ktoś z mojej najbliższej rodziny, czyli partner, rodzic, rodzeństwo czy także dziecko mają już pobyt stały w Nowej Zelandii i zobowiążą się, że zaopiekują się nami na początku naszego pobytu, wtedy można emigrować dzięki więzom rodzinnym.