Mieszkania w Hiszpanii

Przy nabywaniu domów i mieszkań obywatele Polski będącej w UE , traktowani są na równi z obywatelami hiszpańskimi – sprzedaż nieruchomości w hiszpanii. Przed zakupem domów i mieszkań osoby niebędące obywatelami ani rezydentami muszą wystąpić o numer identyfikacyjny dla obcokrajowców. Jest to niezbędne do dokonania opłat w Urzędzie Podatkowym. Osoby niespełniające warunków do bycia rezydentem a chcące później długoterminowo wynajmować kupioną nieruchomość muszą wyznaczyć własnego przedstawiciela zamieszkałego w Hiszpanii. Tożsamo jak w Polsce umowa dystrybucji domów i mieszkań wymaga zachowania formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Plaże prowincji Malaga to nieznaczny fragment całego wybrzeża Andaluzji. costa del sol property – Wybrzeże Słońca to 800 km. nadbrzeża od Cieśniny Gibraltarskiej wzdłuż Morza Śródziemnego. Najsłynniejszym kurortem regionu jest Marbellia – odpowiednik St.-Tropez. Rezydencje w niej posiadają Antonio Banderas z Melanie Griffith, Cindy Crawford, jest to również ulubione miejsce polskich elit majątkowych. Wiele kilometrów dalej eleganckie Puerto Banus wabi rewią najdroższych jachtów świata należących w bardzo wielu sytuacjach do Amerykanów i arabskich szejków.